Jaarbericht

2015


Een bijzonder mooi jaar

Hartelijk welkom op onze online presentatie van het jaarbericht 2015. Op deze website vertellen we u graag wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt.

Het jaar 2015 was bijzonder mooi voor ons. Op verschillende momenten stonden we stil bij ons tachtigjarig bestaan. Het hoogtepunt van het jubileumjaar vormde het bezoek dat Koning Willem-Alexander bracht aan ons opleidingscentrum in Amstelveen. Hij opende en betrad als eerste de unieke geleidehondenbeleving om virtueel te ervaren hoe het is om blind met een geleidehond door hartje Amsterdam te lopen.

Naast alle jubileumactiviteiten verloren we uiteraard onze belangrijke missie niet uit het oog, namelijk zoveel mogelijk mensen helpen met de inzet van een professioneel opgeleide hond. In 2015 behaalden we al onze doelstellingen op dit punt en vonden meer honden dan ooit hun weg binnen de gezondheidszorg.

Wij willen u vooral bedanken! Dankzij uw ruimhartige steun hebben wij wederom onze doelen kunnen realiseren. We hopen van harte dat we opnieuw op u mogen rekenen, zodat wij ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven kunnen geven dankzij een speciaal opgeleide hond.

Ellen Greve, directeur