Jaarbericht

2015



KNGF Geleidehonden besteedt iedere euro zorgvuldig. Zo besteedden wij het geld in 2015.


Inkomsten en bestedingen 2015

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van afgerond € 0,3 mln. In de begroting voor dat jaar werd rekening gehouden met een negatief resultaat van afgerond € 0,7 mln. Per saldo is dit dus een beter resultaat van afgerond € 0,4 mln.

Wilt u een specificatie van deze resultaten inzien, de complete jaarrekening bekijken en de toelichting lezen?

Download jaarverslag 2015